تماس با سام پارس اکسیر

ما متخصصان شرکت سام پارس اکسیر برای سؤالات شما ارزش قائلیم و سعی می کنیم به بهترین شکل ممکن به سؤالات و درخواست های شما پاسخ دهیم.

Tell

۸۸۰۱۶۳۰۶ ۲۱ ۹۸+

Mobile

۶۸۰۴ ۶۵۴ ۹۱۰ ۹۸+

Fax

۸۸۰۱۶۳۰۶ ۲۱ ۹۸+

Whatsapp

۶۸۰۴ ۶۵۴ ۹۱۰ ۹۸+

Instagram

Add

۱st. floor, Building No.7, Parvane St. , Jalal Ale Ahmad Ave, Tehran, Iran